Volksdiplomatie Republiek Krim voor het Koninkrijk Der Nederlanden en Vlaanderen

Welkom op de website van de

Volksdiplomatie Republiek Krim, voor het Koninkrijk Der Nederlanden en Vlaanderen

In deze turbulente tijden, wanneer de politieke omstandigheden tussen Rusland en het Westen worden bepaald door crises en wederzijds wantrouwen, groeit de rol van de volksdiplomatie.

Heden ten dage groeit de belangstelling voor de volksdiplomatie en crossculturele samenwerking, gezien de huidige moeilijke politieke omstandigheden en onder de druk van de globalisering, de ontwikkeling van de culturele en taalkundige diversiteit van de volkeren binnen Europa op de onderstaand genoemde internationale betrekkingen. Maatschappelijke organisaties hebben het potentieel om de grote politiek te beпnvloeden, en dat moet worden aangewend om de burgers in vrede te laten samenleven en samenkomen.

Het belang van de volksdiplomatie wanneer het in de politiek niet zo goed gaat. Dan kan volksdiplomatie de enige levensader worden voor relaties tussen landen en hun burgers. "De diplomatie van het volk is de toekomst". Een fundamentele voorwaarde voor volksdiplomatie is echter de onafhankelijkheid van het overheidsbeleid. "De Republiek
Krim biedt steun aan deze maatschappelijke volksdiplomatie en de initiatieven.

De initiatieven omvatten burgerontmoetingen, stedenbanden, specialisten, studentenuitwisselingen, cultuur, historie en hulp bij investeringen in de Republiek
Krim. "Voor de toekomst is het enorm belangrijk om meer en meer vriendschapsbruggen tussen de landen, hun burgers en bedrijven op te bouwen,"

Om te voorkomen dat burgerinitiatieven een instrument van ideologie worden, moeten staten zich houden aan de bepalingen van het Handvest van Parijs. De internationale overeenkomst over de totstandbrenging van een nieuwe vreedzame orde in Europa, ondertekend in 1990, zorgt ervoor dat de mensen de mensenrechten en fundamentele vrijheden worden gegarandeerd. En dat werkt het beste met volksdiplomatie.

 

In de nabije toekomst zal deze website worden met meer informatie worden aangevuld., Copyright Volksdiplomatie. All rights Reserved.